Wednesday, May 22, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အုိဘားမားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးမည္

(VOA သတင္းဌာနမွ 18 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama, Burmese President to Discuss Reform Progress, Challenges ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

                                                                    Photo Credit By Online
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ တနလၤာေန႔တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ
ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ေျပာင္းလဲ
မည့္ကိစၥမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ အေလးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအုိဘားမားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ရာ အဆုိပါခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္သည့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္တြင္ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးအႀကီးအကဲတာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ အၿငိမ္းစားသံတမန္ Priscilla Clapp က ယခု ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ကုိ “သမုိင္း၏ အပုိင္းအစတစ္ခု” ဟု သတ္မွတ္ ေျပာဆုိသည္။
“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးတာဆုိလုိ႔ တစ္ႀကိမ္တည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒါက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ ဦးေနဝင္းလာေရာက္ခဲ့တာပါ” ဟု Priscilla Clapp ကေျပာၾကားသည္။

အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဆက္လက္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ဦးေအာင္ဒင္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီအျပည့္အဝရရွိသြားေအာင္ ဆက္လက္ေဆာ္ၾသသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔(အေမရိကန္အစိုးရ)က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ၿပီး တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသြားေရးပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္တုိ႔သည္လည္း အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု Priscilla Clapp ကေျပာၾကားသည္။

“အဂတိလုိက္စားမႈေတြကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းတာတုိ႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာသာမက စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္တာတုိ႔ စတာေတြကအေရးႀကီးပါတယ္။ လတ္တေလာအႀကီးမားဆုံးျပႆနာကေတာ့ အရာရာဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ   နားလည္ရဖုိ႔ခက္ခဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။   အဲဒီလုိအေျခအေနဟာ   အဂတိလုိက္စားမႈေတြ  ျဖစ္ေပၚဖုိ႔
ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္အေျခအေနမ်ိဳးပါပဲ။ သူတုိ႔က အဲဒါကုိနားလည္သေဘာေပါက္ထားတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ယမန္ႏွစ္က  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

“ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြရဲ႕ အခက္ခဲဆုံး အခ်ိန္ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈတံလ်ပ္ေတြရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းမႈမခံရဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔တေတြ အင္မတန္ သတိႀကီးႀကီး ရွိၾကရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဖူးသည္။

 ယခုဦးသိန္းစိန္ခရီးစဥ္ မတုိင္မီအခ်ိန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကုိ လႊတ္ေပးသည္။

            ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္ဒင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟုဆုိၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ အုိဘားမားကုိ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

“ဒီခရီးစဥ္မွာ အုိဘားမားအေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖိအားေပးႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြရရွိပါလိမ့္မယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလဒ္ေတြ၊ အေျဖေတြထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပုိမုိဖိအားေပးႏုိင္မွာပါ” ဟု ဦးေအာင္ဒင္ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရကုိ
ေထာက္ပံ့မႈျပဳမည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  အလားအလာကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိသေဘာေပါက္ရန္ ကူညီရာလည္းေရာက္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကေျပာၾကားသည္။No comments:

Post a Comment