Friday, April 26, 2013

တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးမေျပလည္သူ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာသို႔လာေရာက္လည္ပတ္မည္

လာမည့္ေမလပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ သေဘာထားတင္းမာ၍ ေျပလည္မႈမရွိသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးမွ လာမည့္ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၎၏ အဆိုပါခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးလ်က္ ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္း မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း စသည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေၾကညာေပးသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား အရွိန္အပာုန္ျမန္ဆန္လာႏိုင္ေစရန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသ ခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြး ၿမီမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ္ပစ္ေပးခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာကီယိုဖုကုဒမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဘူး ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment