Wednesday, April 24, 2013

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္မွာ အျခားပါတီမ်ား၏တင္ျပခ်က္အေပၚမူတည္ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးေျပာၾကား


          လက္ရွိ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္းအာဏာရပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားသည္။

        လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းေပးေရးအတြက္ လာမည့္ ဇြန္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ တင္ျပႏိုင္ရန္ ပါတီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္း  တစ္ခု
တည္းအတြက္မပာုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ
ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

      ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္က အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

     ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္    ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၊   ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္
 ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္
ကိုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အဆိုပါ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ားအား
 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားၿပီး အခြင့္သာသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment