Saturday, April 27, 2013

တိုင္းရင္းသားမီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မီဒီယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ ညီလာခံကို ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ Mawlamyine Strand Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ ညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်သည့္ မီဒီယာဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ ဘက္စံုမာလ္တီ မီဒီယာမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑ ျမင့္မားလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာပါကပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား ၏ ပကတိအသြင္သ႑ာန္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ရန္၊ အဆိုပါညီလာခံမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးကို တစ္ညီ တစ္ညႊတ္တည္း အသံတစ္သံတည္း ထြက္မည့္ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာအဖြဲ႕ႀကီး ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံကို ႏိုင္ငံတကာျမန္မာ့သတင္း(BNI)မွ ဦးေဆာင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရျပန္ၾကားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment