Tuesday, April 23, 2013

မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မွတ္ေက်ာက္တုိက္(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းစာ The Daily Star မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Unrest tests iconic status of Suu Kyi ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

              ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လူ႔အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ၎၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈေမွးမွိန္လာ
ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ မဲေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိသူမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံတရာမရွိေၾကာင္
 ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကဆုိသည္။

              ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မြတ္စလင္မ်ားကုိ စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာသည္။ ယင္းမိတၳီလာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ အဓိက
ပစ္မွတ္ထားခံခဲ့ရၿပီး ဗလီမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားလည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္
 ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမျပဳခဲ့ေပ။

             ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆူပူ
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး လူေပါင္း ၁၈၀ ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္က တရားဥပေဒကုိေလးစားလုိက္နာရမည္ဟုသာ သြယ္ဝုိက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

             “သူတုိ႔ဟာ တစ္ေနရာရာနဲ႔ သက္ဆုိင္မႈရွိတယ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးမရွိၾကဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ သက္ဆုိင္မႈမရွိဘူးဆုိတာမ်ိဳးအလုပ္ခံရေတာ့ ရွင္တုိ႔လည္းသူတုိ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ျပည္သူေတြက သူတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘူးဆုိရင္ ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

                  မြတ္စလင္မ်ား ဖိႏွိပ္တုိက္ခုိက္ခံရမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္
ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာ္ၾသသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိတ္တုိင္းမက်ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲဝင္လာခဲ့သူ ဒီမုိကေရစီခ်န္ပီယံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

                ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကသည္။

                ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပၸဒူတာေဟးက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သည့္ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သလုိ ဒီမုိကေရစီျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

                 သုိ႔ေသာ္ ၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမျပဳလုပ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခံ
ထားရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္
လာမည့္အလားအလာမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment