Wednesday, April 24, 2013

အီးယူက အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေပးျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္


(23 April 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Burma political prisoners freed after EU sanctions move ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

        တနလၤာေန႕က အီးယူသည္ က်န္ရွိေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းဆံုး (၅၆) ဦးလႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားက
 ေျပာပါသည္။

          လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လႈပ္ရွားသူ ေဇာ္မိုးက ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္သို႕ ေျပာ
ၾကားရာတြင္ ယခုလႊတ္ေပးမႈသည္ အီးယူ၏လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

         သတင္းေထာက္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္မူ ယခုလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအ
စႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

         သီးျခားတိုးတက္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကား
ေရးကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

   အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုအခါ ၎တို႕၏ မိခင္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

        ယခုအခ်ိန္အထိမူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဒုတိယဘာသာ
အျဖစ္ သင္ရပါသည္။ ထိုသို႕ကန္႕သတ္ထားျခင္းသည္ ၎တို႕၏ ဘာသာစကားကို ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိ
ဟုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားဘာစကား ၁၀၀ ေက်ာ္ စကား
ေျပာလွ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဘာသာစကားမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္
ဟု လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး၏ သားေကာင္မ်ား
       ယခုေနာက္ဆံုးအက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးမႈကို လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ “ဒါေပမယ့္
 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေလာက္ ေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနပါေသးတယ္”ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (AAPP)မွ ဘိုၾကည္က AFP သတင္းဌာနသို႕ ေျပာပါသည္။ 

          “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလို႕ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ခၽြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပး
သင့္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။ ယခုလႊတ္ေပးမႈတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ သူပုန္ေဟာင္း ၄၀ ခန္႕ပါဝင္သည္ဟု ဘိုၾကည္က ေျပာပါသည္။ ၎တို႕ကို ႏိုင္ငံ
ေရး၏ သားေကာင္မ်ားဟု သံုးႏံႈးေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

         အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက AFP သို႕ ေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေပးသူ ၉၃ ဦးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား သံုးဦးလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ “အခုလႊတ္ေပးတဲ့သူေတြဟာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ ပါဝင္ခြင့္ရဖို႕ရယ္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအ
ေၾကာင္းကို အေျချပဳျပီး လႊတ္ေပးခဲ့တာပါ”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

       ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၁ မတ္လ တာဝန္ယူျပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဟု ျပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက
 ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

      ယခင္စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအရဆန္႕က်င္သူ သတင္းစာဆရာမ်ားအပါအဝင္ ၂၀၀၀ ခန္႕ကို မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ေမလမွ ၂၀၁၂ ႏို္ဝင္ဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း လႈပ္ရွား
သူမ်ားက ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment