Thursday, April 25, 2013

သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိရန္ ပို႔ကုန္ရေငြသြင္းကုန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္(Earning) ျပသရန္ မလိုအပ္ေတာ့


   

    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိရန္ ယခင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရေသာ ပို႔ကုန္ရေငြစိစစ္ေသာ ပို႔ကုန္ရေငြသြင္းကုန္အက်ိဳးခံစားခြင့္(Earning)ကိုတင္ျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။


      ယခင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိေရးေရးအတြက္ စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပသရသည့္ (Earning)မရွိသည့္အတြက္ Earning ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ထံမွ ျပန္လည္ဝယ္ယူခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလ်ာ့လိုက္သည့္
အတြက္  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာျဖင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ  တင္သြင္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

       ထိုသို႔ ပို႔ကုန္ရေငြသြင္းကုန္အက်ိဳးခံစားခြင့္(Earning)ကို တင္ျပရန္မလိုအပ္ေတာ့သည့္အတြက္ ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တင္သြင္းလာသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီသည့္ အခ်ိန္
တြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ခ်ီေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Blue Export & Inport ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

            ထိုသို႔ Earning မလိုအပ္ဘဲ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တရားဝင္
ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္ေရးအခြန္အခမ်ားကိုလည္း က်ပ္ေငြျဖင့္သာ
ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အခ်ိန္ကုန္၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment