Friday, May 3, 2013

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီႀကီးသံုးခုျပင္ဆင္

ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ေရးဆြဲ၍ လက္ရွိ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး သံုးခုျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔မွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု(NDF)ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း၊ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အစည္းအေဝး ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္၍ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပိုမိုခိုင္မာေစမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္၌တင္ျပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သူရေအးျမင့္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေထာက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဦးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးကိစၥရပ္အား အျခားပါတီႀကီးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္၍ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment